Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mig zoude vallen!1 zo proponeert dezelve

verders, om te plaatlen,

2 ,Comp. rydende Artillerie In Holland,

__ — RaamsdonL

\ \ I Waspik.

o ordin. Vriesland.

m . , Groningen.

^ , , —■ \Drenthe.

o Qveryjfel.

a Gelderland.

,| Utrecht.

_ — . Zeeland.

w_ In de Generaliteit

5 en . ■ —— - \ln Holland.

M \

En deze planting ter Vergadering der zeive probeert zynde, aan den Chef van de Artillerie te ordonneeren, dat dezelve niet alleen de Compagnien benoemt, maar ook teffens alles wat van de Compagnien verfpreid is, op de benoemde plaats tzamen

brengt. .

Getekent,

•cHure V' R- Bentinch

den 22 Febr. Quartiermeefter T70, Generaal.

rl 2

No.

Sluiten