Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

VRTHEW, Gl LTKHEID , BROEDERSCHAP.

Vergadering van de Pro-

vifioneele Reprxfentanten van het Volk van Holland, gehouden op Maandag den 23 Maart 1795.

Bet Eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

P K M S I D E,

G. J. Loncq.

V I C E-P RüSES, J. H. de Lange.

PK-^ESENTIBUS. F. Kiimfius.

C. ƒ. de Lange vanWyngaerden.

Dirk de Weille.

Gevaerts.

A. H. Brouwer.

Dirk de Boer.

C. T. Gleynis.

Weftrik en Hoyer,

Branger.

Hogendorp.

Bosveld.

J. Halm.

Schregardus.

K. Hovens.

J. Nuhout van der Veen. P. Lelyzée van der Waalt) Van der Wagt. P. Kruyff

Jan Bakker de Jonge. Arien Jacobus Dykfen.

H. van der Souw. F. van Hoogftraten. W. Noodt.

H. Queshel.

P. van Zonsbeek.

Van Staphorft.

C. Boterkoper.

J. Te engs.

W. Schouten.

Glazecas.

W van Voorst.

'ƒ. C. Obbes.

Hubert.

Spruyt.

E. Dyl.

T. Pan. W. Bolten. Jacobus Nolet. Den Appel. A. W. Swart. Van Leyden.

Ph. C. Boon.

Menger.

Wormer.

L. T. de Kempenaer.

Forften.

Reepmaker. Pieter Corver. P. Veer.

Van Orden.

Van Doorn.

G. H. van Loon.

Suermond.

T. H. van Swinden.

Francois Hoyer.

De Notulen der extraordinaris Vergadering op gisteren gehouden, zyn gerefumeerd, en na deliberatie gehou1 den voor gearresteert.

Is geleezen een Credentiaal van de gezamentlyke Municipaliteiten der Steede Beverwyk en Dorpe Heemskerk, Castricum, Limme Heiloo , de binne Egmonden , Akerfloot,

A üit-

Refumtie,

Credentiaakn,

Sluiten