Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraófc uit de Re»

folutien van de Heeren Staaf en van Holland en Weit-Vriesland , in hun Ed. Groot Mog. Verga* deringe genoomen op

. Woensdag den 7 December 1785.

ONtfangen een Miflïve van J. N. G. van Kretfchimr en twaalf andere Leden van de Vroedfchap der Stad Delft, gefchreeven aldaar den 6 deefer* tot beklag over de informeele handelwys, waar meede aldaar op den 3 deefer in de Vroedfchaps Vergadering was geprocedeert tot het formeeren van een Voorilag ter vervulling van het Schoutampt der felve Stad ; ver (bekende daar omtrent de voorfiening in de navolgende Miflïve vervat, tot maintien van des Stads Privilegiën en voorregten.

Fiat infertïo.

"Waar op gedeVibereert iynde, is goedgevonden en verftaan* dat de voorfz Miffive fal worden gefonden aan de meerderheid der Leden van de Vroedfchap der Stad Delft, om hun Edele Groot Mog. daar op re dienen van betigt.

Accordeert met de voorfz Refolutien.

y. N. c vmi

Kretfchmar en twaalf andere Leden van dü Vroedfehap der Stad Delft tot beklag over een informeele Voorflag in de Vroedjchap tot vervulling van het Schoutampt,

jlan de meerderheid der Vroedfchap oM herigt.

Sluiten