Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* j

Aan de Edele Groot Mogen-

de Heeren Staaten van Holland en VVesrvriesland.

VJ ccicn zeereerbicdia]yktc kennen r> .,

kende. Ki (Jndergerec.

Dat de Onderget. met het allcrgrievend.r V-),,,,-, Cr. Mog. moeten openWen hm™ V . T' " V00r "WF.D. den ongelukkige» és3T»£S T bf°™^- weegen, -egende, Republie, in W J T T ^ door binnen^drehelrdeeS • 6 1^^''

m niet promptelyk werde voorin 1° , g ? dat' indlen daar

«iccIhetonvermklelykd:e;:rr;vie^i:,onderëang ™ dcRe^-

heuden en verpligt oordeel™ oL t n ' " ** Zy lieden ziS gevan mVED. & Mog.tnm*oe '^e * ZT** - °°« fpalt, toomeloozen dwatï» en ,, Y al den tWlst> twee-

keermgen in de .^KSTÏ deTn % °m"

ming der vrye dtVberatien in andere met d-T^', fyte,yke ftrem"

Hoogheid van een gedeelte der e« 7 7"*** Vm Z**

moeten toekennen aan den htó S fc£ïl"Sf'f^ . fp^ning fchynen gemaakt te hebben Lm °Tf* ^ ~ alles om te koeren, en de zoo s!i,Z r' T * WaPenen to de ha"d hhc, in V aigemee'n, ^Zet^T^l T * de Repu" voorfpoed, aanzien en verrrom, Z,'! 3 ' Z0° Zcer in

h-e krag, en esfentie w^ftS^ é?™L * • of«=

merken, onder den bedrilX V* bereikin» deezer «*•

derland, van tyd tot tvd 2 ■ '™ Hefde « *W ™or »« Va-

uomye van UWED Gr Mo7 hf " f™e'^°esd hebbende , de denheid niet a„een zig St^S * ^ tot bevoorregte onderdrukker, van hnnne S&£^^> ™ nen; maar welke zie eindelvk nofr r„, .• ï, ««woeourgers en Ingezeetelaten vervoeren, dtt Zzk^T^hT?**' la2tdunk»*eid hebben gens van de tem de., g heelen Vo ^ M ** UndS e° * uitl>™-

halven devoorfz ^21 ' taat,M*'«ta« en bev^aJSr^S^t d-/?eeri„gen, en dc

Sluiten