Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraïï uit de Refolu*

tien van de Heer en Veertigen en Vroedfchappen der Stad Delft, concerneerende Stads Zaaken in V particulier, in Haar Ed: Agtb: Vergadering genomen op

Zaturdag 29. Mey 1784.

D

e Penfionaris Emants heeft aan Hun Ed: Agtb: uit naam van Heeren Regeerende Burgemeesteren voorgedragen, dat de Heer Burgemeester van Kretfchmar aan Hun Ed. Agtb: had gerapporteert , dat zyn Ed: en de verdere Heeren, by Refolutie van den 6. January laatstleeden gecommitteert tot examen van Stads Finantie, in gereedheid waren , om van derzelver Commisfie aan Hun Ed: Agtb: rapport te doen , en dat Heeren Burgemeesteren vervolgens gemeent hadden, om de Heeren Veertig Raden en Vroedfchappen tot dat einde te convoceeren jegens heden, met verzoek, om zig ter Vergadering te bevinden ; en heeft vervolgens de Heer Burgemeester van Kretfchmar ter Tafel van Hun Ed: Agtb:

A gefup-

Sluiten