Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer daar op geraf* gecommitteerden. Commisforiaal gemaakte Zaaken, porteerd en gecon¬

cludeerd.

_ , ( ( t_ , \ • i.

No. 121. I5 July,

NB. Requeste Ordinaris Bodens, om voorziening

Warmer. in hunne tegenwoordige fituatie,

Ten Berge. M'idderigh en Colmfchate, met de Secretarisfen.

NB. Dezelve Gecomm. als by Decreet 17 Mey benoemt. Tot onderzoek der werkzaamlieeden van de Griffie.

No. 122, 18 July. .

Aan de Commisfie van Misfive Bataafsch Braband, om eenige Capt-

Finantie, met en benee- taaien over te neemen in betaaling van, de

vens de Burgers van eerfte Termyn van hunne quote in de Petitie

Gastrop (NB. 11 July.) van 60 millioen,

No. 123. 18 July.

NB. Misfive 'Bataafsch Braband, met Copie Inter-

Van Hoof. rogatorien , betrekkelyk de verkiezing van

Greeve en een Reprsfentant te Tilburg.

•Van der Zoo.

NB. Dezelfde Gecomm. als by Decreet van 15 Juny benoemt.

_—, — ■ ■ - '

No. 124, 18 -fuly.

NB. Misfive Friesland, berigt op Requeste Inge-

jrioft. zeetenen van Vriesland, klagende over het

Van Gastrop. tegenswoordig Beltuur aldaar.

Fan Ryswyck.

Schonegevel. j Vatebender en

Nieuwhoff. I

NB. Dezelfde Gecomm. als by ! Decreet van 27 Juny be- j noemt.

i

Sluiten