Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S E N T E NTIENj^

VAN DEN

EXTRA ORDINAIREN HOOGEN KRYGSRAED WEGENS HET GEDRAG

i der

LEDEN van den KRYGSRAED

binnen de stad

GEERTRUYDENBERG

GEH OUDEN,

Met Relatie tot het al of niet overgeeven van dezelve Stad en Vesting

a e n d e

FRANSCHE TROÜPEN,

ONDER BEVEL

van den

GENERAEL DUMOURIEZ.

In 'sGRAVENHAGE, By I2AAK SCHÈLTUS,

mdccxciii.

Sluiten