Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZACHARIAS,

O F

DE ONTAARDE VADER:

B L 1 S P E L IN DRIE BEDRYVEN.

EERSTE TONEEL. PHILOVERUS, JOHANNES.

JoHANNES.

Gy hebt gelyk vriend ! ik moeft alle vrees verbannen; ik moeft my van haare welmeenersdhcid , van haare oprechtheid verzeeli 2 kerd

EERSTE BEDRYF.

Htt toneel verbeeld een Jiraat, aan de Linker zyde, ziet men het huis van Johannes ; een weinig verder het huis van Carolina: aan de Rechter zyde, in 't verfchiet, htt huis van Zacharias.

Sluiten