Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEDUCTIE

VOOR

HINNËSANNES, WAV. HOEKSTRA; H M. SCRINERIUS, W> G. BOOTSMA, J, G> BOOTSMA, RYKEL PIETERS, IDS PAULVS en LAMMERT HENDRIKS^

DEDUCENTEN en APPELLEERDEN.

CONTRA JAN VYBES KEIKES,

&ig quaiificeerende als Last hebbendé van Magistraat en Kerkenraad, cum fee,

DEDUCEERDEN en APPELLANTE

Overgegeeven aan de EDELE MOGENDE HEE* REN ST?AATEN van FRIESLAND bin* *ien Leeuwarden Vergaderd op den Oróinairen Grooten Landdag 1787.

Te LEEUWARDEN.

Ter Drukkerijs van J. D. van der HAAK, Boekverktofer. oJ> den IVirdumerdyk. 1787*

Sluiten