Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moet elke ziel, die, ongeboeid, Die, vry, haar waarde kan bezeffen,

Van Hollands vryheidsvuur doorgloeid, Der braven deugden niet verheffen P Of is 'er grootfcher deugd, of is 'er eedier trouw,

Dan om het wanklend flaatsgebouw, Dat reeds aan 't fpatten flaat en kraken,

Te fchooren, en, met vasten moed, Voor dien geduchten val, in 't uiterste uur te wakenr

Ten koste zelfs van goed en bloed?

Gy voelt het, Nederlanders, die, Hoe zeer verguisd door trotsch vermogen

Der fnoode heerschzucht, nooit een knie Voor dezen afgod hebt gebogen! Gy, wien 't onfchatbaar heil van uwen vryen flaat,

Wien vryheidszaak ter harte gaat, Wier hals het dwangjuk feherp voelt prangen!

Gy voelt het,, maar ook gy alleen, Hoe edel 't zy, in fpyt der duurde zelfbelangen,

Voor vryheid in de bres te treên.

Dat

Sluiten