is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naa S{t}. Domingo.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naa St. DOMINGO. 115

voordcel weten te trekken tot gemak van 't algemeen.

Het grootfte gedeelte onzer kolonisten legt zich thans voornaamlijk toe op de koffijteelt. Zij die .bij hunnen aanvang geen kapitaal genoeg bezitten, om drie jaaren te kunnen wachten naa de vruchten yan welken zij moeten leven, en een gedeelte der fchulden aftebetalen, welke zij gemaakt hebben, doen wel de katoenbouwerij, welke na verloop van zes maanden vruchten levert, en hun te hulpe komt in een gedeelte hunner behoeften, de koffij-teelt te voegen: doc-h zij moeten den vrij algemeenen misdag vermijden van twee onderfcheiden gewasfen niet met eikanderen te vermengen, van welke het eene een vetten en zwaaren grond, en het andere een heeten en ligten grond vordert.

De appetijt komt bij 't eten, zegt een oud fpreekwoord; van daar ook komt het, mijn Heer, dat de meeste planters, in ftede van den prijs, welken zij van hunne eerfte vruchten maken , te hefteden aan 't afdoen hunner fchulden , dezelve beftcmmen om een grooter getal negers te koopen, dat is te zeggen, nieuwe fchulden te maken, zonder voor af te berekenen of de winst, op welke eene grooter akkerbouw hun hoop geeft, zal opwegen tegen het altijd zeer aanmerkelijk onderfcheid, li crediet en 't gereede geld.

H a Mis-