Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( aa8 ):(

Trouwens de Regeering heeft de noodzakelijkheid en wettigheid van zulke abfentien altijd erkend, en begrepen dat de Capiteins - functie aen die van den Regent moest worden gepostponeerd, en daeröm de Capiteins, in zulke gevallen, be? vrijd van deswegens boetens te betalen.

Ondertusfchen is daer van het noodwendig gevolg, dat de Schutters hun Hoofd misfen, en in zulke gelegenheden, waer in zij derzelver gezag en beleid meest rnodig hebben, overgelaten worden aen het beftier van een Lieutenant of Vaendrig, die, zulks niet gewoon zijnde, huiverig is eenige verantwoording op zich te laden, of den miuften Hap, (hoe noodzakelijk ook) te doen, zonder ruggefpraek met of ordres van zijnen, op 't Stadhuis zittenden , Capitein, welke ordres dan ook nooit prrecies genoeg, en zelden tijdig genoeg , gegeven kunnen worden , daer ze doorgaends best op de plaets zelve, en op her juiste tijdflip, naer mate van den toedragt der telkens veranderende omflandigheden of momentaneele gebeurdtenisfen , gegeven en te gelijk uitgevoerd kunnen worden. — Ordres van welke het voorkomen of verminderen van bloedflorting, en de perfoneele veiligheid der Schutters zelve, grotendeels afhangen.

Men herftelle dan , door dit defecl wegtenemen, de gebroken fubordinatie, en men late dan de eensgezinde Capiteinen, Lieutenants en Vaen-

drigs j

Sluiten