is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 74 X

' Na de cusitieufe recufatie qtto ad formant, te hebben geatracqueerd, met al wat de chicane heeft kunnen opkeveren , en met eene generaele referte tot zekere pro Memoria van de twee gerecufeerde Schepenen afKnntng, welke men al mede heeft goedgevonden onder her oog van Uw Ed. Gr, Mo'g. te brengen, mogelijk om ons in een particulier demellé met die twee Schepenen te engageeren, doch waermede wij het oogmerk van Uw Ed. Gr. Mog., in ons Bericht te requireeren , verre te buiten zouden gaen, en Uw Ed. Gr. Mog. pretieufe tijd en occupatien misbruiken tot de lecture eener nodelooze wederlegging van minuties en abfur .liteiten, welke zich zclven genoeg refutecen, behelpt men zich bovendien, bij de Memorie nog met dit onwaerdige Wapen, dat men niet het ware gefchilpunt, maer een geheel andere, nooit gevoerde, Suftenue als het object der quEeftie voorfteld:

Het verzoek der drie Oud - Schepenen en verdere Burgers, op welke de recufatie der Schepenen Havart en de Mirell is gevolgd , heeft niet getendeerd, om die Heeren in het generael van alle deliberatien over de zaeken van de Schutterij, of de

reforme dcrzelve, te excludeeren, — maer be-

paeldelijk om deizelver Vota niet te doen uitbrengen, of immers niet mede te computeeren, over deze enkele vraege:

Of de generaele disfolutie van dezer Stads

Schut-