Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 034 X

mede brengen, daerin ten vollen te berusten, zonder zich over de zaek zelve, of de wijze van reforme der Schutterije, in het minde woord uittelaten.

Met die recufatie het Collegie, in het gemeen, of de twee gerecufeerde Schepenen, in het bijzonder, eenige Lelie, veel min een merkelijke fletrisfure toetebrcngen, is der Ondergetekenden intentie niet geweest, en kunnen zij nog niet zien dat daerin ligt.

De Gerecufeerden kunnen daer door in geene verdenking vallen, van capabel te zijn om tegen Eed en Pligt te handelen, maer alleen van fusfeptibel te zijn aen het algemeene zwak der Men-, fciien • kinderen , wier oordeel met de beste trouwe, en zonder dat zij hetzelve weten, ongevoelig wordt weggefleept, door eigen eer, eigen voordeel , ecc. ecc. Dat dit, en niet het vermoeden van opzettelijke Meinëedigheid of Pligtverzuim, de ware reden der Wetten en Rechts - Dispofitien op alle recufatien uitleevert, dellen de Ondergeteekende vast, dat do'or geen Rechter kan worden in bwijffel getrokken.

Omtrent de valeur der Declaratoiren, door die gerecufeerde Heeren, en fpeciael door den Heer Havart , gedaen, om zich als neutrael te doen beichouwen , behoeven de Ondergeteekenden niet anders te doen, dan zich te refereeren tot het Declaratoir door die beide, met nog zes andere Heeren

Sluiten