Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL. 4j>

De Vrouw van Ernestus, zugtendc , in 't heen gaan. Zoo als ge wilt. — Wat zijn de mans toch Wonderlijk!

De Vrouw van Ernestus binnen.

VYFDE TONEEL.

Ernestus, in eene gemelijke houding. Zoo zou het geduldigfte mensch het hoofd wel omloopen. — (zici eenige oogenblikken bedenkende ) Maar , om de waarheid te zeggen , zij heeft geli k; men moet voor het zijne zorgen; — doe ik het niet, een ander zal het doen ; — 't was goed , als de arme man 'er mede behouden was; — maar men zal hem toch op het lijf vallen , _ en - (fchielijk terug fpringende) mijn God! zou ik zoo onbermhartig kunnen zijn! _ (zich een «ogenblik bedagt hebbende) De zorg voor mijn talrijk huisgezin dwingt mij echter alles aantewenden. (driftig naar het einde van het Toneel gaande) Hendrik > Hendrik!

ZESDE TONEEL.

Ernestus. Hendrik.

Hendrik. Wat belieft u Mijnheer! II. Deel. K Er.

Sluiten