is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche schouwburg, bevattende oorspronglijke toneelstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL. 105

de notaris.

Dezelve ; en zij heeft bij haaren laatften wil U tot haaren erfgenaam verklaard.

-de hospes, driftig de hand van Krijjshart vattende.

Geluk, Heer Ritmeester! — ó ze was zoo rijk, het komt op geen honderd-duizend guldens aan.

kr ij gs hart, in eene verbaasde houding. Mij tot erfgenaam! — mij tot erfgenaam!

de notaris. U alleen, Mijnheer!

charlotte , in eene zeer blijmoedige houding.

Zij had reeds tegen Jansje gezegd, dat zij bij haar fterven eenen ongelukkigen wilde redden, om tien Hemel te behagen. — Mijn lieve Vader! hoe is mijne geheele ziel blijdfchap om uwent wil.

kr ij gs hart, driftig en in dezelve houding.

Stil eens Lot! — mij tot erfgenaam! — had zij dan geene bloedverwanten?

de notaris.

Jaa nog eenen neef, den zoon van haaren eenigen broeder.

G 5 KRIJGS-