is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VYFDE W Y K.

6?

'Er is hier veel te zien, en by eik om 't ! best: waerlyk de dingen frapperen; en de vaer-

fen zyn meest al geestig; dit laetiTe vooral liegt 'er niet om;- wat denkt jy 'er van Fransje?

heb je 'er zin in? -fans don e, fans doutc;

maar in de pa'keley figuur te firakjes nok hetere; voyez, Z) kwam uit die u'ue, en Zy ruy, zyruy,

; parels paria .... Wat zegje Frans, [waren ze aen 't ruyen? .... Maer Uil —- hoor ik niet iets? —— Parbleul dtar zei ze zien, ze

, hom-, ze lom; — ja, waeragtig Klaas, hou je Uil hoor, anders zyn we 'er mee gekokert. — Voyez, die mank, die bogle, die lange manne, nat

zyn zy vrolykel —- Wacht, wacht Jan

laat ons hier blyven! dan kunnen we ze vcor-

by zien trekken. Die lange Vent ziet 'er

comicq uit, 't is een Waal zoo 't lykent. >

Hoor, daar begint hy zyn Hem te verheffe

al buige de /lam al krake de riet al evel treur e de Pr in/ie niet Hoezeel Hoezee! Hoezee7

Dat's of de weercld verging; verdit endatsisdnt fchreeuwen! die lange finieur fchyntdeCWwzcwV-

meester tc wezen: Kyk hy die Dame eers

E s em-