is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 TIENDE WYK.

Maer neen die groote God,

die alles recht regeert, Die heeft dat wreede Volk,

nu van ons weggekeen* Zie hier, zie hier al weer wat anders, die 't lezen vergeten was zou 't van avond wel leeren:

Welkom Doorluchtig Prins,

met u gewensckt ge/lagt U naam en Vadren roem,

by ons zoo hoog geagt,

Wy wilden op ons beurt,

ons blydfchap ook betoonen, Met Boog en groenen krans,

U Hoogheids hoofde Kroonen, Beneffens Pruifchens Foist,

de, Redder van ons Land, . Hoezee zyn leven lang,

ook in den eeuwen ftana, By Denzelvekt Triumph myn dier haer Vaderland, De almagt breng u weer tot ftand,

Triumph