Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186 BUY TEN WYK.

van '£ Chasfinet ziet men een Hand komende uit de Wolke, reikende na dezen Tak. In de andere hoek van 't Chasfinet ziet men mede een Hand uit de Wolken komen, die met don voorften Vinger neder waarts wyst op deze woorden:

W i§ uan ben ïfeere fltfdjieti/ €n Set f$ toaiiberinü in pnse <®ageti.

Onder deze Woorden ziet men.'

Twee fraaije Wolken, op ieder van dezelve zit eenen Engel houdende de Wapens van hunne Doorluchtige en Koninglyke Hoogheden. Welke Wapens met eenen ifoeer zyn feemgebonden.

£<r. Een Chasfinet

In het midden Gehemelte Twee Oranjetakken: op de eene zyde een uit de Wol¬

ken wyzende met den Vinger opwaerds. Aan de andere zyde mede een' Hand wyzende met den Vinger nederwaerds op deze woorden:

Sluiten