is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw geschenk voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï W E E

BRAVE ZONEN.

De Heer vin R had zich , als Pruisfifche

werfofficier, een tijdlang te UIm in Zwabenland opgehouden, en ftond gereed, om nu weder te rug te kecren, naar de plaats, daar hij in bezetting lag.

's Avonds voor zijne afreis, gaf zich een jonge fchoone kerel bij hem aan, om dienst te nemen. Hij had al het voordoen van een welopgevoed Jongeling. maar toen hij voor den Officier kwam reed hem eene fiddering door al de leden.

De Officier fchreèï dit toe, aan eene jeugdeFrjke vreezei eü vroeg hem , waar voor hij toch hang was ?

Ik ben bang" zeide hij „ dat gij mij niet „ zult aannemen." En toen hij dat zeide , rolde hem een traan uit de oogen. • ,, Zeker wel," zeide de Officier. „ Gij zijt „ mij integendeel bij uitnemendheid wcllekom! „ Hoe kunt gij daar voor vrcezen ? "

„ Om dat u het handgeld, dat ik u zal vra„ gen , denkelijk zeer hoog zal voorkomen.

„ Hoe veel begeert gij dan." Vroeg hem de Officier.

i, Geen