Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3 X

Ba,aVen, door de Engelfchen gevangen gemaaU en als^oodan^ Snog te portsmouth bevmdende zy voor :ch e"

dorp hadde opgehouden, * Sedctei(iegeraakte,wanneer

By-zich met ^ ft^gSy, bezit walde begeven hMftoe^doi^*^" j geweigerd, opgrond dat zy doch dat hfr aldaar de inwo g5e geadmitteerd te wor-

t >scstó» * Vr-verz

voorzag. » handen van den Hove om advrs.

Request van de Huisvrouwen van W Wd* ^Sfer.verzoekendé abolkie <*^.^£ïftï5 de procedures mogten worden uithoo& U, door denMaireder Sta^SS^A^^ de, datzy,op den 2 April 1790 uraogcw; _ In handen van den Hove om advis.

dnitfehe Joodfche Nafe te Z gemïlden Bemg, ver-

In handen van den Hove om advis.

Request van A m f me fctriottifche tf<^**» ^nst^ gaas van Rys^i, * heeft ^ndgezwen, van zaken, als

verloop van agt dagen wederom op 5 yn™ke^^ dat e'r geen door de Vrouw van gemelden vanRys^É 1USg*^OT, dJt hy werk meer voor hem was, en ^J*1^ rede«vfl/i K>w »w. Om deze en veiaeic bca &

1 vPTyoekt hv als thands buiten kostwinning zvnde om met nen, veizockr ny, ^ LÜC, JU' n u> waar toe hem zyn

epnige Bediening m 's Lands Magazyn te ueirc , wcw j

en"van Militaire Zaken om advis. Request van G. *« Ar W, voorheen Collonei Commandant

Sluiten