Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

COCHIN-CHI

KEEZEN.enz

432 GODSDIENSTIGE

loopen graazen, deezer vernuft en fchranderheid zo groot is, dat zij op hen zullen treeden . tot dat zij het befterven. Zeker is het dat een ongetemde Elefant zal treeden op elk, die hem voorkomt; doch hij kan zo fpoedig en met zo geringe moeite getemd worden, dat het deezen misdaadigen ligt valle zich voor hem te beveiligen, en na een ander gedeelte des gewests de vlugt te neemen.

Nu zullen wij overgaan tot de befchrijving van hunne Lijkplegtigheden , welke, in zommige opzigten, met die van hunne nabuuren groote overeenkomst hebben, doch, in andere opzigten, eenvoudiger zijn, en duidelijke kenmerken eener hooge oudheid draagen.

Wanneer iemand op fterven legt, koomen alle zijne mannelijke bloedverwanten en vrienden rondom zijn bed te zamen, met ontbloote houwers en fabels, welke zij rondom den Lijder zwaaien, met oogmerk om zulke booze Geesten van daar te verdrijven, welke , huns oordeels, rondom hem waaren, om zijne Ziel te grijpen in 't oogenblik als zij van het Lichaam fcheidt. Indien een perfoon van aanzien fterft, raadpleegen de Priesters, die insgelijks de Geneesmeesters zijn, te zamen over de natuur der Ziekte; wanneer zij zich verbeelden die gevonden te hebben, doen zij onderzoek naar den boozen Geest, welke dezelve veroorzaakt heeft, en veroordeelen hem, op de plegtigfte wijze, ter eeuwigduurende vlamme. Doch zij zijn van oordeel, dat terwijl zij zich op den eenen boozen Geest wreeken, een ander, ondertusfchen, toebereidzels maakt om het leeven van eenen des

Over-

Sluiten