Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

ceciiiN-ciii. HEEZEN.enz»

i

434 GODSDIENSTIGE

den; tevens befprengen zij bet Lijk met gewijd water. Naadat men het Lijkin een Kist, doch zonder dekzel, en hetzelve de kostbaarHe fpecerijen in den mond gelegd heeft, begint de Lijkftaatfie op de volgende wijze. De mannelijke bloedverwanten des Overleedenen gaan vooraan; daar op volgen de Priesters, eene foort van Litanie , of liever verichülende foorten van Litaniën zingende. Hierop volgt de Doodkist, die gedraagen wordt van eenige nabuuren des Overleedenen. De optogt wordt gellooten door de Vrouwen, in 't witgekleed, en met een fluier gedekt, een aller-akeligst jammergefchrei voortbrengende. Zo ras de Lijkftaatfie gekoomen is bij den Houtftapel, welke doorgaans opgerecht is in eene woeste plaats, nabij de oevers eener riviere, of zomtijds in eenbosch,hervatten de Priesters hunnen zang; deeze duurt ongeveer een uur. Vervolgens wordt het Lijk andermaal befprengd en bewierookt, en op den Houtftapel gelegd zijnde, raaken alle de bloedverwanten, een voor een, het met hunne handen aan, tot 2en teken van eerbied; ieder doet een kort ^cbed voor de rust der Ziele. Straks fteeken de Priesters den brand.in den Houtmijt, en zij blijven, nevens de nabeftaanden, wagten :ot dat dezelve verteerd is. Voorts wordt de isch begraaven in een graf, ten dien oognerke gedolven, uitgezonderd eenige weini»e kleine beenderen, welke de weduw op•aapt, en vervolgens in een aarden Lijkbus egt, met bloemen gemengd. De beenderen leemt zij mede na huis, als een dierbaar over)hjfzel van haaren Echtgenoot, en begraaft

ze

Sluiten