Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN. i$5

„ hij derzelver vertegenwoordigers allerwegen ,, met gewapende krijgslieden deed omfingelen, en hun twee verklaringen voorlag, welke met de eerste grondbeginzelen der vrijheid ,, volkomen ftrijdig waren , wanneer hij hun tevens gebood, uit een te gaan. „ Hij deed een leger 'tegen de burgeren van

„ Parijs aanrukken zijne gewapende krijgs-

,, knegten vergoten derzelver bloed, en deze magt verwijderde hij niet eer van daar, dan na dat de verovering der bafrille, op dea ,, 19 Julij, en een algemeene opftand hem duiduidelijk getoond had, dat het volk in de ,, daad de overmagt en zege aan deszelfs zijde gezegd mogt worden te hebben. ,, Dan, in weerwil van deze gebeurtenisfen, „ en van de plegtige beloften, welke hij, den l, 15 Julij in de Conftituerende Vergadering, en ,, den 17 van dezelfde maand op het raadhuis „ te Parijs gedaan had, bleef hij niet te min „ bij zijne ontwerpen, tegen de vrijheid des volks, weker gefmeed. Langen tijd ver„ fchoof hij de uitvoering der befluiten van J, den ai Augustus, betreffende de vernieti„ ging van het recht van lijfeigenen, van „ leengoederen, en van het heffen van tien„ den. Langen tijd weigerde hij de verklaring ,. der rechten van den mensch aanteneemen, „ hij vermeerderde zijne lijfwagt op de helft, en „ deed het regiment van Vlaanderen naar VerI 4 » faih

Sluiten