Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 508 )

het ons land wel gaat, dat de negotie bloeit, dat onze bezittingen door gene rampen verminderd zijn, dat 'sLands fchatkisteh wel gefpekt zijn en dat zoo een prins in de gunst van het Volk ftaat —■ want dat gebeurde de-Graven juist altijd niet, — en in alle geval, de Graven waren onderdrukkers van de vrijheid der ingezetenen, en daar heeft men tegenwoordig, nu wij in een vrij land wonen, niet meer over te klagen, nu worden de rechten en de privilegiën , die onze voorvaders van de Graven gekregen hebben ,

ongefchonden bewaard en verdedigd dat maakt

een merkelijk onderfcheid. perge.

De Vaderlandfche Historie vertelt ons, en waarom zouden wij dat zoo wel niet geloven als andere dingen, dat de eerbaarheid in de eerfte tijden van ons Vaderland, altoos het fieraad was der maagden en der jongelingen, dat de eéht'genofen inde ftrikfte kuisheid leefden, en dat de huwelijkstrouw, op eene wijze aangegaan, die doorfprekende dadentekensde wederzljdfche verplichtingen fchetfte , ongefchonden be. waard bleef — dat het overfpel zeer zeldzaam plaats had, en zoo het eens eene enkelde maal plaats had, dat dan de draf op dat misdrijf fpoedig bij de hand was. — De Overfpeelfter Lezer! wierd dan met afgefnede hairen in tegenwoordigheid -der öabeftaanden ■ten huize uitgejaagd en de gehele wijk doorgedreven. Wat dunkt U, Lezers, als wij bij die maagden en jongelingen van den ouden dag de Heertjes en Dametjes van onzen tijd eens gaan vergelijken en wij vragen <Jan ons zelf eens rondborstig af: wordt het wel beter? zullen wij dan niét met-alle-ruimte:kunnen antwoorden — neen i waarachtig niet; hei word veel ■erger, maagdom-^ tegenwoordig bijna een woord van geene betekenis, even gelijk kompliment, vriend, fshap, eed,ko*tfcientie en diergelijken, daar de ware

*e-

Sluiten