Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar 't voor vreugdgezinde reijéw, Thans een blijde feesttijd is.

6 Mijn vrind! ik zoude omflachtig.

Juichend dezen dag ter eer', Duizend trekken kunnen fchetzen,

Hoe de vrindfchap! keer op keer, Sederd meer dan twintig jaaren,

Daaglijks, ons geneuchten fchonk, Waar eene onbezoedelde achting,

Als een baak der deugd in blonk: lk zoude u herinnren kunnen,

Wat de wisfelvalligheid, Bij 't verloopen dezer jaaren,

U al fmart heeft toebereid; Dan,zulks zou hier niet verflrekken

Ter vermeerdring van vermaak, 'k Stap dan dezen uitflap over,

En vervul alleen den taak, Dien 'k ó rogge! u ben verfchuldigd:

Dat hij u, dit uur, gevall', En mijn tong ten tolk verftrekke Van 't geen 't hart beitemplea zal.

Dag

Sluiten