is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlands vernieuwde welvaart, door't herstel der manufacturen, en de middelen daartoe aangewezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der MANUFACTUREN. S$

dus tot een alleruiterfte fchade, zo niet tot ruïne vai derzelver eigenaars zouden (trekken, én waarfchijnelijk tot puinhoopen vervallen, of tot enkele

af-

ï2 Zeepfiederijen. 9 Lijmmakerijen. 8 Wasch - en Smeerrmelterijen 7 Azijnmakerijen.

7 Goud en Zilverdraad - wcrkerijen. .

1 Blaau wverwerijen.

5 Blaanw - Saai - vervverijen. 3 Zwart - S:.ai • verwerijen. 3 Kruidrnakerijen.

3 PUttcel- Pot - en Steentjes.bakkerijen. 3 Waschbteekerljèn.

2 Zoutkeeten.

% Ijzergieterijen.

2 Glasblazerijen, en zeerveel andere fabrieken en trafieken, onder welken yelen van groot belang en eenig in hun foort, gelijk onder anderen één Vermilioenmakerij, één Kamfer- en Borax - rafinaderij. He} zoude voor het huishoudkundige dezer Republiek niet onaangenaam, maar teffens zeer nuttig zijn , dat deskundigen eens nagingen , de verandering, vermeerdering of vermindering, die federd li long, welke voor wacenaar., en federd waoe. naar, welke in 't jaar n66. fchreef, tot op onzen tegenwoordigen tijd daarin zijn voorgevallen; en daarbij onderzochten, of bij het achteruitgaan van eenige takken van beftaan , er ook eenige anderen , en welken , hunne plaats vervangen hebben; gelijk dit veelal het zeggen is.

de Vixg.

F 3

artikel

VI. A.