is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van het eiland Sumatra. Inzonderheid ten aanzien van deszelfs koophandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het EILAND SUMATRA. 71

Ady ultimo Sept.

Voorts komt de volgende Reekening:

Aan Casfa — en ƒ—:— bedragende de uitgave in deze Maand ; als

4. a Rantfoenen ordinair . Ryksd. —:—ƒ—: —: —

6. - Onkosten ordinair * —: — * —: —; —■

7. - dito extra . * —: — * —: —: — 9. - Scheeps- en Vaartuigen-ongelden *—: — *—: —: —

11. - Slaaven ongelden * —: — *—: —: — 15. - Repareeren en

Timmerlieden . * —: — • —: —: —

Somma ƒ—: —: — Het volgende betreft de Voorraad; ƒ—: —: —

zo veel bedraagd de uitgave in deze Maand uit de Voorraads-magazynen, tot laste der volgende reeke ■ ningen, als:

4. a Randfoenen ordinair , en

als boven . . ƒ—: —: —: —

6. - Onkosten , . 9 —: —: —: —

Somma ƒ—: —: —: —

Onkosten ordinair aan Artillerygoederen —ƒ— %,o veel bedraagt de uitgave aan den Confiapel, tot het noodige gebruik der Artillery wegens de eerfte Reekening belaste met zo veel . , ƒ—: —: —

Op deze bovenftaande wyze worden alle Reekeningen afgefloten, en tweemaal in liet jaar de E 4 ver-