is toegevoegd aan uw favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 de JONGE REIZIGER

Hendrik brengt my een brief van u,hy noemt my den brenger; ik vlieg om hem boven te roepen.

's Avonds ten 11 uur.

Uw Broeder heeft omtrent twee uuren by my geweest, en zal u al het Staatsnieuws dar ik weete by monde meededeelen. Ik heb geen tyd om het te'fchryven, de reden is, dat ik deezen avond al weder a 1'hombre-dieb moeten fpeelen met Charlotte en Belle, en uw broeder morgen ten zes uuren deezen zal afhaalen. -r. Myn oogmerk is om morgen eens naar Zaandam

te gaan, by myn retour liet nieuws.

Groet alle onze vrienden, en vraag eens aan uw broeder hoe blyde ik was hem te zien, en-* kei om dat ik in deeze dagen, nieman dvan onze plaats gezien hebbe: dit is een aartige fym-. pathie, die zich uitftrekt of liever verdubbeld naar maate wy van onze geboorte of woonplaats verwydert zyn. — Ik herinner my deeze fchoo* ne regels van den Geleerden Styl ten deezen op* zichte:

Een algemeene trek den fterfling in gegeeven, Doet hem zyn Vaderland beminnen, naast het l«ve» lin d'appel van zyn oog; een diep geplante zucht Doet 3ll.es haaken naar zyn Ysderiandfche Jacht,