is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der staatsregeling, voor het Bataafsche volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422 GESCHIEDENIS der

Diftricten. Reprefentanten. Plaatsvervangers.

3. Soestdijk. . . T. Aaninck.

4. Seist. . . . J, van Buul. W. A. Abberaa.

5. Nieuwerfluis. A. Gevers.

0. Montfoord. J. Kreilkamp.

FRIESLAND.

Diftricten. Reprefentanten. Plaatsvervangers,

1. Leeuwaarden. H.L. van Altena.

2. Leeuwaardera-

deel. . . . U. J. Huher. . . P. Zeper.

3. Ferwerd. . . . O, G. Gorter.

4. Oosterwierum.F. Canter Visfer. (*)

5. Berlikum.. .. C. L. van Beyma. 6 Sneek J. Scheltema.

7. Dragten. . . . A. A. Bakker. 8 Dokku.n. . . R. v.m KJefFens.

9. Harlingen.. . E. M. van Beyma. P. Brouwer Psz.

10. Wolvega. .. T. van Heioma.

11. Balk. . . . A. J- C. deBere.

O VER Y S S E L.

Diftricten. Reprefentanten. Plaatsvervangers.

Verdeelingen en Hoofdplaatzen,

Deventer . . . . J. A. de Mist... A.C. W.vanHaer^aridei.r^rieeWHg. folte. Raalte. . . . W. de Lille. Van de %. Verdeeling. Zwolle. . . . W. Queijfen. tfande$.Verdeeling.

Cam.-

(*) Deze Reprefentant, fchoon door daf B'ïïriS voorde Tweede Nationaale Vergadering verkoren, heeft echter eerst na" den 22 Januari} 1798. en dus als lid der Conjlhuecrcnie Vergadering, zitting genomen, ... ..