is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VATEN in de PLANTEN. 183 §. XL

Deeze gehouden handelwyze in de Ontleeding van delze en foortgelyke Planten had niv wel is waar , eene genoegzaame kennis doen verkrwen van dit foort van Vaten , derS^^lhikkmg en gedaante voor myn 7e fs • maar wyl 't oogmerk dat ik had beftondL ^ het ^elve myne Mede - Arbeiders m der PanSntnnis, en de Labberen van* Natuurlyke Historie mede te dee en, oordeel^ de ik eene nauwkeuriger Ont eedmg van die bundelwyze byeenvoeging m 't van de Vaten in het byzonder , nog te meer noodzaaklyk. Om derhalven aan dat vooige feïdltóVoldoen , fneed ik één zodamgen bundel zoo als'er zig in menigte m den Steng ve toonen, in zyn ganfehen omtrek geheel u t en ram , voornaamlyk aan de eene zyde, des zelfs Viezig bekleedzel, dat rondom dcnzelven omvanid! leg : plaatste het dus bereide voor. Cpv-o hetMikroskoop, op een zwart yeld wende : en, na het trapswyze vergroo te ebben , liet ik het door een Vergrootglas,

welk den middenlyn l^^^TSS indervoégen afteekenen , als in Fig. 5- word Lgeweezen. Deeze Afbeelding is gemaakt een verwandelend oogpunt, om reden dat de \'uen, die'* hunne faamenfchikking tot**