Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^8

Eene binnen den Buik

zullen dienen moeten voor mingeoeffenden, om ook deeze, van de eerfte ontleedkundige beginfelen der kennis van dit foort van gebreken , tot het verftaan van het duystere in. dit te faamengefteld geval, en deszelfs heelkundige behandeling in eene voorkoomende gelegenheid, opteleidem

Deeze ontleed- en heelkundige grondbeginfelen zyn de volgende :

In onvoldragen manlyke Vruchten liggen de Ballen nog binnen de buikholte , en zy n aldaar , behalven den eigen dikkeren rok , vast omkleed met een glad oppervlakkig vlies , een waar vervolg van het Buikvlies Qperitonaum') , op dezelfde wyze als alle de Buikingewanden.

De Bal zakt door den open buikring naar buiten , en daalt , voor of na de geboorte, allengs nederwaarts tot onder in den Balzak. By dit doorzakken en afdaalen neemt de Bal een vcrlengfel van het buik vlies mede.

Dit verlengd Buikvlies maakt dus een foort van koker, die door eene opening (meatus) gemeenfchap onderhoudt met de buikholte. Binnen den bodem van dezen koker ligt derhalven de Bal en Bybal bloot, even gelyk bin* nen den Buik, voor de daorzakking.

De

Sluiten