is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatkundige balans van Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 POLITYK EVENWICHT BE R

de laatfte wint een vaardige hand eere, maar op de eerfte doen het fnelle geregelde beweegingen en wendingen. In deze, dat is in de groote manozuvres van allerlei aart, moet derhalven een armee in vredenstyd geoeffend worden, ten einde in den oorlog iets meer te kunnen wezen, dan eene bloote wacht-parade. Hoe geoffender een armee op zodanige manier is, zo veel te grooter is ook haare waardy; en de gefchiedenis levert ontelbaare voorbeelden op, dat een kleine wél geoeffende armee eene veel grootere, doch welke de manoeuvres niet zo goed verftond, uit het veld geflagen hebbe.

Deze geheele oeffening zal echter te vergeeffch zyn, indien de armee niet wél aangevoerd wordt. Hiertoe behooren een goed Le■ gerhoofd (Cbef) en goede Officieren» Hoe veel het in 't veld aankomt op de commandeerende Generaals, is bekend genoeg; doch minder bekend is het voordeel, 'r. welk een armee van goede fubalterne officieren heeft, die nogthans met den gemeenen foldaat in eene onmiddelbaare betrekking ftaan. Deze zyn het die dènzelven geleiden, in orde houden, en aanmoedigen; van hun hangt de nauwkeurige uitvoering der gegevene bevelen af; op hunnen moed berust de moed der troepen; het

on»