is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vier-en-twintigste deel. MDCCLXXXIX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

239 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amsteldam.

Keur ep 't ver. koopen van Art' zenyen.

3

( I

en, voor zo veel des noods, by deeze word gerenoveerd.

Aldus gearrefteert den 27 January i7%9 , Pra> femibus den Wel Edelen Geftrengen Heer Mr. Willem Cornelis Backer, Hoofd-Officier deezer Stad, alle de Heeren Burgemeesteren , en alle de Heeren Scheepenen.

Rn gepubliceert den 28 fanuary i-gg , pr.£fen* tibus den Wel Edelen Geftrengen Heer Mr. Willem Cornelis Backer, Hoofd-Officier deezer Stad, den Heer Mr. >« Kluis Huydecoper van Mcarsfeveen, Burgemeefter, en de Heeren Ever/.rd Adriaan van Muyden en Mr. Nicolaas Warm Anthonisz., piaMideerende Scheepenen.

In kennisfe van my Secretaris,

E. van SLINGELANDT.

De vyfde luidt aldus:

A/Tyne Heeren van den Gerechte der Stad Am* -f fterdam * hebben goedgevonden , ter beter verltand van de Keure van 26 |anuarv T7«< raakende de Schuitevoerders van de kleine Koornligters, dezelve Keure te renoveeren en te ampli. eeren, gelyk Hun Edele Achtbaare dezelve renoveeren en amplieeren mits deeze: als,

Art. 1. Een Koornfchuit, die gelaaden heeft buiten de Schutfluizen , zal genieten voor 't paaren buiten de Sluis:

Aan een Pakhuis of elders f \- Q. 0

Aan een.Veerman •: i?' o

■ Engelaadeh .liggende in 't Damrak, ' igterde huizen, voor het overvaaren, )in op de Wal te draagen «: 8- o

Aan een Veerman, Pakhuis of ellens binnen de Sluis, buiten 't Schut>eld 1: 10: o

Dan