is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446 NIEUWE NEDERLANDSCHË

Amersfoort.

zyn Patriotisme gebannen, doch thans doof de Burgery tot Volks-Vertegenwoordiger verkoozen Hendrikus van Eemdre, van zyn huis door de andere Leden onder den Vryheidsboom geleid was,) de volgende per[bonen, ondereen algemeen vreugdegeroep, sn begeleid door de vergaderde Burgery, 3p het Raadhuis verfcheenen : Nico/aai Metborst, Daniël Boshuyze Craanen, Jan ie Heer, Antbony Werneke Cornelisz., Antbony van Lommen, Steven Camp, Hendrikus van Eemdre, Geurt "an den Bogaard. ISizolaas van Deuverde, Stephanus Schakivyk, Heimig Werneke Arendsz., Evert Struyvenierg, Pieter van der Heyde, Willem Botb Hendrikze , Gysbert van Cost , Cornelis Vuyck, Frans van Lielaar, Gerrit Vogelezang, Rogier Cornelis de Wys , Jan van Ling, Pieter Pypers, Gerrit Hondius, Hendrik Hooft, Jan van de Klashorst , Kort Koek, en Rudolpb van Goudoever , als Secretaris ; waar na de Burgery in de besta orde en ftilte naar hunne huizen keerde.

Wvk by Duurstede.

Woordelyk volgen wy hier de opgave, ons gedaan, omtrent het voorgevallene by de meer genoemde gedenkwaardige gebeur» tenis.

Na dat de Franfche Troupen alhier den 16 deezer waren ingemarcheerd , wierdt gisteren de Vryheidsboom, door eenige Burgeresfen gedragen, endoor een Detachement van het GiiErnifoen, de Leden der toenma*

li-