is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT EERLOOSHEID.

93

kan ik mij thans niet herinneren. Terflond daar op wenschte ik, dat hij nog leefde. Ik deed mij zeiven geweld aan, om mij levendig ai het kwaad te binnen te brengen, dat de doode mij in zijn leven gedaan had, maar wonderbaar! mijn geheugen was als verdorven ! Ik kon mij niets meer herroepen van alles, wat mij een kwartier te vooren tot razernij gebragt had. Ik begreep zelfs niet, boe ik tot deze moorddaad gi komen was."

,, Nog (leeds flond ik voor het lijk. Het klappen van eeuige zweepen, en het gekraak van vrachtwagens, die door het bosch reden, bragt mij tot mij zeiven. Het was geen kwartier van de gewoone landweg af, daar de daad gepleegd was. Ik moest op mijne veiligheid denken."

„ Onwillekeurig verloor ik mij zeiven dieper in het woud. Onderweg viel mij in, dat de ontzielde voorheen een horlogie plag te dra.gen. Ik had geld nodig, om de grenzen te bereiken —— en nogthans ontbrak mij moed, om .weder naar de plaats te keeren, waar de doode lag. Thans deedt mij eene gedachten aan den Duivel fchrikken, en aan Gods alomtegenwoordigheid. Ik verzamelde alle mijne domheid; en

nu