Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( $3 )

dé materie, als in de forme, heeft den i Dec: 1651 haar confideratien op de Inftruclie aan haar Ho: Mo: overgegeeven, en gedeclineert den eed daar op af te leggen, fchoon verfcheide maaien daar toe door haar Ho: Mo: verfogt zynde: en heeft vervolgens den 28 July 1653 aan haar Ho: Mo: geprcfenteert een concept van Inftruclie r getrokken uit de oude en nieuwe, en gefchikt na de tydsgeleegentheid, verklaarende daar neevens, gefint te weefen, ,, middelerwylen dat de „ Provinciën foudcn delibereeren over het ar„ resteeren van het felve, fig daar naa te reguleej, ren": en wanneer haar Ho: Mo: 't concept by Ref: van den 8 Aug: daar aan volgende geftelt hadden in handen van CommiiTariflen, met verfoek dat de Raad ondertujfchen fig wilde reguleeren naa de Inftruclie van het jaar 1651 , heeft de Raad den 13 daar aan volgende verklaart j, die Ref: niet te konnen aanneemen", defelve des anderendaags by Miffive te rug fendende, en daar neevens nogmaal denunciëerende, „ van intentie te zyn lig middelerwylen te reguleeren na het overgefonden concept" : en het daar by niet laatende, heeft de Raad den 6 Septemb. daar aan volgende gefchr: aan Graaf Willem van Naffau Stadhouder van de Provinciën van Vriesland en Sc. en Landen, en den 11 dito aan haar Ho: Mo: felve, „ dat in gevat j, haar Ho: Mo: langer vertoefden met het gem: „ concept van Inftruclie te fenden aan de Pro„ vincicn, de Raad gefint was het te fenden", met byvoeging telkens van de meergem: denunciatie.

Waar op gevolgt zynde, dat haar Ho: Mo: B 2 het

Sluiten