is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 77 )

VIERDE CAPITTEL.

Van de Gedeputeerden te velde.

X)e haaft, welke de deliberatien over dekrygsfaaken .doorgaans hebben, en de abfentie der Generaals, waar meede de krygsfaaken moeten overlegt worden, niet toelaatende den oorlog van verre te bellieren, plagt de Raad van Staate met de Legers, nevens den Generaal, te velde te trekken, of wel fig te vervoegen in de naast geleege Plaatfen, om met meerder promtitude ten dienfte van den Lande haar beveelen te doen executeeren. 'T zyn de woorden van de Staaten van Holland in de aangetooge Deduftie van den 30 January 1651.

Ook is het femwyl gebeurt, dat haar Ho: Mo:, by fonderlinge voorvallen, fig én corps, of door een aanfienlyk getal van Gedeputeerden, begeeven hebben na de Plaatfen, alwaar van naby konue gedelibereert worden over de krygsoperatien.

Soo ging de Vergadering in het jaar 1600, doe Prins Mauritz de togt na Vlaanderen ondernam , een togt, die men aanfag voor feer hachelyk, en corps naOftende, en refolveerde dat de

Gedeputeerden van den Raad van Staate voor „ den tyd, dat de Heeren Staaten in den Leger „ fouden fyn, met defelve fouden befoignee„ ren onder de Provincie, daar van fy in den „ Raad gecommitteert waaren" (a). " 6 Soo (a) R$: St'« Gtnl 15 Juny^i6oa.