Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 g. p. hoffman

't roosje.

Neen. Straks vertrapt me een woerte vo :, En blos en geur vlien henen.

de gravin.

Lief Roosje, gii, gij zijt mijn beeld, j\iet vreemd dat ik u minne.

't roosje.

Neen. Daar mijn blos geen Zeür ftreelt, Gelijk ik geen gravinne.

de gravin.

Gravinne, ach! met een doornenkroon, Met ingevallen kaken !

't roosje. 6 Neen. Een rozenkien g fchoon Blijft op uw koontjes blaken.

de gravin.

Kom, kleine vlei'ter! mijne naald Zal u met zij borduren.

"t roosj e.

Wat vreugd! mijn blos, door u gemaald, Zal de eeuwen ligt verduren.

de gravin.

Wanneer men dit borduurfe.1 ziet, Gedenk men mijner fmarte.

't roosje. Wie toch voelt dan de waarde niet Van uw gevoelig harte !

Beantwoording der Vrage : Hoe kunnen Vrouwen, zonder benadeeling haarer gezondheid en fchoonheid, blijde Moeders van gezonde Kinderen worden P Door g. p. hoffman , Med. Doet. te Francfort aan de Main. Vit het Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen vermeerderd , door david heilbron, cornz. Med. Doet. in 's Hage. In 's Gravenhage , bij J. C. Leeuweftijn. 1791. 190 bladz. In gr. ivo. De prijs is /I-5-:

Met de uitgave van dit Werkjen heeft de Schrijver, een zoo fchrander als menschlievend Geneesheer,

voor-

Sluiten