is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45° KORTBONDIGE BESCHRIJVING

cius brotus op dunne looden binden f». In Italien zijn twee berichten van Paus leo den derden, en van den Longobardifchen Koning luitbrandus ; en daarenboven zijn 'er nog meer foortgelijke looden boe« ken (V).

Montfaucon (b) fpreekt van een zeer oud boek, dat uit agt looden bladen beftond, van welke bet eer,fte en laatlte de plaats van den band vervulde. Het was vol van myftike figuurén der Bajilidianers, en vervatte woorden, die gedeeltelijk met Griekfche en Etruskifche letteren waren gefchreeven. Aan den rug waren ringen bevestigd, waardoor een looden ftaafjen hing, om het boek bijeen te houden.

(z) Gregor. grubers Lehrfyftem einer allgeme'nen Diplomatik, vorziiglich für Oefterreich und Deutschland. Wien. 1783, 84. 3 T. in 8vo. T. 1. Abth. 1. Hauptft. 1. f. 53. §. 4.

Ca) Kireheri Mufceum, Tab. X.

Ci>) Palaeogr. gr. p. 16 antiquités expliquèes, T. 2. p. 2. I. 3. eh 8. b. 4.

(Jt Vervolg hier na.)

kortbondige beschrijving van frankrijk.

Het Koningrijk, of, naar zijne tegenwoordige geftcldheid , Koninglijk Gemeenebest, Frankrijk , wordt gerekend, van het Zuiden ten Noorden, tweehonderd veertig uuren gaans lang, en van het Westen ten Oosten, honderd negentig dergelijke uuren breed, en in zijnen gebeden omtrek zeshonderd negentig of zevenhonderd groot te zijn.

Ten Noorden wordt het door het zoogenaamde Kanaal, of la Manche, en de Nederlanden; ten Oosten door Duitschland, Zwitferland en Italië; ten Zuiden door de Middellandfche Zee en het Pijreneefche Gebergte, waardoor het van Spanje gefcheiden wordt, en ten Westen door de Baai van Biskaie bepaald.

Frankrijk was, eertijds, zoo ten aanzien van het kerklijke,als van het waereldlijke, onderfcheidenlijk verdeeld. De gewoonlijkfle verdeeling was in Aartsbisdommen en Bisdommen; Parlementen ; Generaliteite»; Gouvernementen, en Provinciën, die weder in kleinere of grootere onderfcheiden waren. Doch, wijl in niet eene

dier