is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

voorstel AAN de taalkundige geleerden.

lijken wil van een wezen, dat in eene andere orde

van zaken verplaatst zich over de wisfewasjes en liet

lpeelwerk van zjne kindsheid, denkelijk niet langer bekommert.

voorstel aan de taalkundige geleerde» in ons vaderland.

mijne heeren de schrijvers!

Qnlangs zittende te lezen in de vaderlandje gefchiedenis van wagenaar, vind ik in het tiende Deel bladz. 305 het Latijnfche vaars, het welk de vermaarde petrus scr verius door een' geesf'gen vond aan h. de groot, en hocerbeets toezond, om hun kennis te geven, van het antwoord het welk de Algem. Staten op den voorllag der Franiche Gezanten gegeven hadden, beginnende met de regels:

Nestoris examen tardum est Inngumque gubernal. Lijnen ad offtnjum jubfliiit icta aape.

Ondanks alle moeite, welke ik genomen heb, om den tweden regel te verftaan, heb ik evenwel de mening van den dichter niet kunnen vatten, welke betekenis toch moet men geven aan de woorden icta mpe? Ook heef: de Heer wagenaar, die ons eene vertaling opgeeft van het vaars, dezen regel geheel overgeflagen.

Ik neem dus de vrijheid, doormiddel van uw geacht maandwerk, de taalkundige geleerden uittenodigen , hunne kragten te beproeven, of zij in het uitleggen van des dichters menin" in den tweden regel uitgedrukt beter Hagen, dan ik.

Indien U Wel Ed. de goedheid geien: te hebben , dit mijn voorftel in uw Mengelwerk een plaatsjen in te ruimen. Zult gy zeer verplichten

D

den 1 Maart, 1792.

Een Uwer beftendige Lezers.