Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DEN HANDEL VAN N. AMERIKA. 515

Pek, Harst. Ons meel is ondertusfchen, gelijk dat van andere lauden ,. wanneer het weder naar de Spaauiche Koloniën uitgevoerd wordt , onlangs van een hal ven, tot twee Dollars, het vat QBarrelj belast , waar bij de tol zich, naar den marktprijs van hun eigen meel, zoo Ichikt, dat beiden te famen altijd de forama van 9 Dollars uitmaken. De Spanjaarden bezwaren den verkoop van onze-rijst, pot- en perl-asch , zouten visch en Yv'alvischtraau. niet, doch dewijl naar deze artijkelen weinig op hunne markten gevraagd wordt, zend men maar weinig van dezelve derwaards. De rijst wordt oudertusfchen meer gezogt. Tabak en indigo mag niet ingebragt, worden: lMet hunne Kanarifche eilanden is onze handel, onder dezelfde voorwaarden, veroorloofd.

Zij zelf .en hunne Koloniën verteeren, het gene zij van ons nemen.

■ Onze fcheepvaart naar het Koningrijk Spanje is vrij. Want vreemde waren worden daar in onze fchepen, op denzclfden voet, aangenomen,. als wanneer zij in Spaaulche Ichepen, of in fchepen van die landen, worden iugebragt, die deze waren voordbrengen of verwerken.

Portugal neemt, met beguidtiging , van ons koorn, brood, zouten visch, en. .andere gezouten mondvoorraad, hout, teer, pek en harst. Lijnzaat, pot- eu perlasch wordt met belast, maar weinig gezogt. Onze fchepen betaleu -2o percent, als zij aan Portugezen verkogc worden , cn dan zijn ze vrije vaartuigen —--vreemde waren (Oostindifche alleen uitgenomen) mogen even zoo wel met onze fchepen binnen komen , als met die der Portugezen zelve , of met eenige andere: namelijk met eenen impost van 20 tot 28 percent: bijgevolg word onze fcheepvaart daardoor niet gellremd. -- Tabak rijst en meel zijn verboden. - Zij en hunne Koloniën verteeren, het gene zij van ons krijgen.

Deze verordeningen ftrekken zich ook uit over de Azoren, Madeira, en de Kaapverdifche eilanden.-Alleenziin het meel en de rijst daar vrij.

^Frankrijk neemt, met bcgunftiging, onze 'broéclüof, rijst wol, pot- en perl-asch. Eeirbelasting Van 5 fous op de 100 pond (bijna *g percent) ligt op onze"teer; pek en harst. Onze Walvischtraan betaalt 6 livres vau

t honderd, en is de eenige vreemde traan, die toegelaten wordt Onze indigo geeft 5 livres van de 100 ponden, en,de Franfche 2I livres. Doch de'verfcheidenheid Kk 2 vau

Sluiten