Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 j. o. bruine, rome ond versch. reoeeringsv. besch.

HL Vervolgends de tien onderfcheiden tafreelen dfc door de keurvvoorden getekend zijn , met en gelbnieï kundig en wijsgeeng oog te befcbomven. °Ucniea-

IV. En éindelijk in een klein betoog te doen zien

* >TArCJlïS,in dit aan de\eEeischtén van

ee , gefchiedboek volkomen beantwoordde

' « VulldCn 1,1 d?Ze precken verfcheide uitdrukkingen, welke ons wonderlijk voorkwamen, bij vooiCld « niémand uwer vermeene beledigd te zij,L (* wan! «eer ,k al eens in mijne burgerlijke., of gods\üenftrZ gevoe[cns ten opzigte der Romeinen, Sliï Wgl verfchelen. ' Zulk eene aanmerking ws du k ons eene belediging; en verder: „ Bovenal wiil v tot Kristenen fPreken, beige het u 'niJt? w „nJ v «omtijds onze ongewijde en fpraakloze 'be ld en b

iSr? voucn (TJ, — Men moest waar k al zeer onSËFSf * °nVerliC,ht de'lken' om di* kvS ijk ?; SfffiS*? T eCne VCrkeerde zed,'*heid dit voor zonGof It' -daa Z0,U,.PAULÜS voor den areopa£~r\jS°' Z,J,ne inhaling van een Grieksch Dichter, ineer afdoen, dan het voorbeeld van een Fransch Vertaaier waarop onze Schrijver zich beroept. I

,, Bepaalen wij (zegt de Burger a. b. op eene andere plaats) (§) ppze overdenkingen tot bruVus' die de vrijheid wiegt." - Waarom fpreekt men nie ecnvoavvig, moet dit dan vernuft en fierlijkheid ver•beelden? mets kon voorzeker minder ftrooken met den

Iï? wW Te^2™"™*'^ heni V00r ee» v™mna,3 te Ju5%n P aatZeQ' 0m het MBdien mftjg in flaap

Het zon ons weinig moeite kosten, m-êr denreliikp Seld ü d"\0*ute gTVCn' d3t -onderlSm! feV rLel' o? ^ k/n v^k™ worden b| Sy^^ep^^^^ dat verfcheiden is ii

CO Bladz. 7. Ct) Bladz. 8. [$j Biadz, 50.

Sluiten