Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jiö bfschr. van een nieuw musicaal instrument,

fchillende grootere en kleinere randen van de glazen, eene zeer verfchillende beweeging krijgen, naar gelang van de hoegrootheid der glas - klokken. De grootde loopt in den zelfden tijd als de kleinfte om de as; gevolglijk loopt de rand die dertig duim in omtrek heeft, met den zelfden fpoed om, als die van agt duim. Hier uit ontfpringt het nadeel, dat de groote klok bij den zelfden fpoed in den omloop , waar in de kleinfte fpreekt, in het geheel geen geluid geeft, en omgekeerd de kleine, bij de langfame beweeging van de groote insgelijks niet fpreken, dewijl 'er dan niet genoeg ftoffe onder de vingers doorloopt. Daarom kan de Bas nooit met den Discant gelijken tred houden; de donkere fchaduwen kunnen niet op de regte plaats het licht verzeilen ; de fijne fchakeeringen kan men niet behoorlijk aangeven, en het ontbreekt de hartstochtlijke muziek-fchilderijën aan uitdrukking en fcherpte van teekening.

Eene derde zwarigheid ontfpruit daar uit, dat de handen van den fpeler vrij moeten wezen van alle vettigheden en vochtigheid , zullen de klokken fpreken. Ten dien einde moet men ze dikwijls met zeep wasfehen en met krijt afwrijven, het welk eene onaangename droogheid der huid veroorzaakt. Bovendien fpreekt de eene klok, wanneer die met het midden, eene andere, als die met de zijde, wederom eene andere, wanneer die met het voorfte lid van den vinger, en eindelijk eene andere, wanneer die met de muis van de hand wordt aangeraakt. Eene klok van dun glas geeft den toon ligt aan, en die van dikker glas veel bezwaarlijker. Dit alles verëischt dus langduurige oefening en ftudie.

En hier mede is dan ten vierden het daadlijk kwaad gevolg verknocht , dat het vlijtig fpelen , zonder het welk men toch geene vaardigheid kan verwerven, zenuwenziekten veroorzaakt, gelijk ons uit veele voorbeelden gebleken is ; de oorzaak daar van echter is niet gelegen, zoo als röllig en anderen hebben beweerd, in de heftige beweeging der gehoorzenuwen en in hartstochtlijke aandoeningen, maar in het werktuiglijk beeven van de zenuwen in de vingers van iemand, die fpeelt, in de geftadige kitteling, die allengs kramptrekkingen te wege brengt in de zenuwen van de hand, den arm, het hoofd, met één woord, van het geheele lichaam. Zulks bevestigd ook chlaoni, ten aanzien der wrijving van de glasftaven op zijn Eufhon, het

welk

Sluiten