is toegevoegd aan uw favorieten.

De wereld-beschouwer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 82 >

ik diende U eerst nog wel re zegïen, w mij eJ w .gen heeft, om U te gaan zi„en fctuiiven Luis T toe. H«^«ofde^^,die de Volks vertegenwoordig», omrrendde Kleden genomen hebben , en *e ors , " voorgelezen U, maakte mij zoo verheugd, dat ,k geen woor den kon vinden om mij uit re drukken. Ik weende en daP Is toch mijn gewoonte niet. Ik weet niet beter, of ik Nb dit nog maar d,,e rnaalen in mtjn leven gedaan: eens toen a.jn Moeder ftierf, dit WM Uit aroefnfid. ^ ^ jfc mgd was , dat ik rmjn p,igr gedaan bad, en evenwel door een V ,jb..rd van een Officier, die pas negentien jaar oud was penhjk eefchandalifeerd en * JouttIC „.^ ^ ^ traftekflagen verwezen wierdt. Kijk, toen weende ik L fpilt en kwaadaar-ikheid, en nu weende ik uit bl.jdich.p- en geen wonder, de So.daa,. zij, geen «.even meer, he™d .1. menfchen recht ee laan , en zij worden als B.rge.s -cfcnJ _ , «.fi.l.B ro.de,. .eind. H. m n, Zt^f-^

ik dat uit de Om venreiing kunnen „-„.^ , M . fcboon dat ook mag weeen,,^ bev^^ge' ■£ der mijn Spitsbroeder., die deeze R.rJin, . ^

orfprong joefebreeven. Oir maak e mij rii«nJ J'^ «ij waren mij geen wederlegging waardig; evenwel dac t ik zij kunnen andere domme fchepzels (Jie z,cn een' vouwigheid van hun hart verheugenj va dnr „

r gen, en dIe aan U roe te zenden, wan- ik

ben een getrouw Lezer van uw Weekblad. Kijk, hu li .1 e voorbereidzelen afgedaan en ik » „„„ . J

s en ik ga over rot mijn voo'genoo-

men werk. Geen öerveiing zal kunnen ontkennen, d« Z angeworte.de haat tusfehen Bnrgers en Soldaaten in ons Vader and, z.uts lang p,aars gehad heeft, en ook i, dir geen

Opperho £ ™ ^""r"al» « «as du het

^rto^vendeKrijgen»,.;^ hadden bezworen, hem * zodanig te erkennen en te eerbiedigen. Behalvcn dat wa-

ren