is toegevoegd aan uw favorieten.

De burger politieke blixem, nu Politieke blixem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D Ë

P OLITIEKE BLI X E ||

No. 98.

f ■ >

Proeul a Jove proeul a ful'mtne. —., 1 — 'i, i'.i; >

Maandag den ai December iSor.

T\ephmaiieP . . . ja, wparachtig een' goeden deploina-. ~^ tifehen kop is een onfehatbaar meubel; maai-, lieve God!» hoe veele menfehen hebben zich, federt eenige faaren, niet verbeeld noede Staatkundigen te zyn en de fcjjftst van Volken te regeeren te verftaan, en zich , uit hoofde dier laaddunkende verbeelding, in Bewindsposten van den ecr-

ften rang ingedrongen ; menfehen welken , noch de

gefchiedenis des Vaderlands, noehö'fi betrekkmgehvsaarm Nederland tot andere Machten ftor.dt, kenden; noch' geörganijeert vsaren in de Commercieele en Staatkundige belangen, noch de politieke zwaartenkracht des Volks wisten ! En van hier — van hier alléén alle de onheilen

de botzingen, de den Volken drukkendo lasten, dien wy

hebben beleeft en zien gebeuren. —! De Schoenmaker

inoet zich by zyne leest houden. De zwaarte om menfehen te beftuuren is voor elk paar fchouders niet bereekend : de natuur onderwerpt, zich aan de opvoeding, cn doet gecre: wonderen-, Om ,. als de cabaal cn intrigue het willen, At::^ -bagtslicden , Zielenzorgers, Pillenmakers, Scheurpapierverkopers, Vetwyers, Melkboeren, Horologiemakers, Zielverkopers, Kroeghouders, Dorpjchouten, en foorrgelykc; eik in hunnen kring , nuttige menfehen , tot Staatsmannen en Volksvertegénwoord-igcrs te metamorpholeereii! ——•— Zoö toch laat zich de orde der dingen niet dopr revolutionaire oervygvm by den nèu's herötn fteu'reu, Öfzj' w/eekf I. Dm, B%'> aèti