Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r t 1

N°. 8. GeneraaleLyJlderbefinêttéygeJlor*

vene en gebeeterde Runder heeften > foo oud als jongj over Zuydholland 3 feedert primo O tl ober 1780 tot ulttmo Mey 1781 in gejlooten j geformeert uit de reJpecTtve Lyften aan bun Edele Mog. overgejonden,

è T E E D E N Ziek ge- Van de Van de Die en wordene fiekte fiekte nog fiek

DISTRICTEN. Beeften. geftorven gebetert. zyn.

Onder 'Dordrecht.

Gieflen Oudekerk — —4 6 a •— «if*- —

Peurfum —, —— 7 $ *j —

Goüdriaan — -— -— 44 Pi . 19' —

Stryen — —— 158 117 137 4

Raamsdonk *— — . 147 80 67 *—

Waspik — , —' -—86 41 44

'sGrevelduyn-Cappel » 9% 53 39 —

Nederveen-Cappel ■ ■ .... 4 3 1 —,

Zuydewyn-Cappel — *9 11 8 —

Vryhoeven-Cappel — — ** 16 6 —*

'sGravemoer — — —. 2,3 13 10 —.

Befoyen — —— 48 3* 16

Sprang —. -—- . 46 23 23 ^

Made — —. • 64 45 19

Drimmelen — — 6 5 1 —.

Hooge öwaluwe — ■ 18 10 8 —.

Laage S wal uwe — -—■ 63 40 13 —

Zeevenbergen —■ . — 499 194 105 —

Ktondert •—• —> i 117 149 78 —,

1

0*<&r Haarlem.

Velfen — -—. .—4> is 11 —.

Spaarwoude ■— — —— 6 5 1 —

Wormer —i ——— 1 1 — —

jifp — 18 13 5 —

OoftknoHendam -h • 77 57 20 _

Crommenie — — — 47 ïj 16 —.

Onder Delft.

Voorborg — — —26 2,1 5- —

Ryswyk —- ——. 89 67 22 —

Wateringen |— —; ——- 5-7 3b 19 —

Monfter — — . 21 16 5 —

Pynacker — — 9 1 8 —

Maasland — «— ~ 80 49 31 —

Onder Eeyden. 1

WafTenaer en Zuidwyk —k' 58 8 50 —.

Effelickerwoude — 14 7 7 —.

Swammerdam — ■—- 43 2-6 17 —

Tranfportere — 2231| 1300 917 4

I KONINKLIJKE EiBLiOTHEEK Vare. Piakkatan

^ £? o QQ Q.lt3,i No. O ^

Sluiten