Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C t )

Over

N°. 4. Generaale Lyji der befmette, gejlor*

vene en gebeeterde Runderbeeften s föo oud als jong j over Wejivriesland en den Noor* der Quartiere > feedert primo OÏÏober 1781, tot ultimo January 1782 tngejlooten^ geformeert int de refpeölive Lyjien aan hun Ed. Mog. ge Jonden.

\ 1 f

STEDEN Ziek ge- Van de Van de Die

en wordene ! fiekte ! fiekte | nog fiek

D ISTRICTEN. Beeften. geftorvengebeetert zyn.

Onder Alkmaar.

Uitgeeft — • 11 4 7 —

Heilo en Oesdom — 5l *3 28 —

U'immenum —— 9 1 8 —-

Bergen 38 i$ 23 —

Schagen 6 4 1 ~~*

Graft — —— — 11 7 4 —

Ryp *5 7 18 ~

Zype en Ha-z,epolder —- 3* 13 19 — Onder Edam.

Middelie — — —- 4 a 1 — Onder Monn teken dam.

Ransdorp 53 35 —"

Onder Turmerende.

De Stad Purmerende 15- 7 8 —

Purmerland en Ilpendam — 66 39 2.5 %

Beemfter — — — 29 13 J6 —

Wyde Wormer «— 4' 19 • 20 2

Totaal -— 59l 189 198 4

Sluiten