Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f I)

N°. 5. Generaals Lyjï der bejmette, gejfor-

vette en gebeeterde Runderbeeften , foo oud als jong, over Zuydholland> feedert prtmo O ft ober 17% 1 tot ultimo February 1781 in geflooten 3 geformeert uit de re/petlive Lyjlen aan hun Edele Mog. overgejonden. ^ f 1

mmm^"' X t T? p T> F N I Ziek ge- Van de Van de Die

ö T E E D £. in Wordene Gekte fiekte nog fiek

DISTRICTEN. Beeften. geftorven gebetert. zyn.

Onder 'Dordrecht. Brand wyk en Gybeland — 3| *4 « ■

Blokland ►*■*"• —— 3 o ...

A . • _ zix 90 iox it

Goudnaan t * *J fi

Ammersgraveland —< ** 06 4* 3* ^

'sGrevelduyn Cappel 4 3

Klunderc - — j6\ *6 -

1! 0*<fcr ©*/ƒ*.-

Voorburg — \S 10 "J ~

Ryswyk 67 4° »7 -

Ow^r Leyden.

Stad Levden — *6 '3 13

Voorfchoten — Zl l{\ °

Veur - 39 »| -

Waflenaer en Zuydwyk — »94 103 68 z3

Noordwyk — ' 4» 3» *° ~

SaiVenheim —. — *3 « 3 *

Warmont - — - *oi 411 8° _9

Leyderdorp ■ 11

Ryntaterwoude — 10 7 3

Lang- en Corter-Aar — »j 1 ^

Hazerswoude — —— 7° ^5 *J

Benthuyfen — —■— * l\

Zegwaart — - ? *

Haaftrecht ~- .4* H 16 _6

Bloemendaal — —- 44 31

Sluypwyk 3i « 9 ~

Reeuwyk *3 *4 * 7

Waarder "o '34 ™ —

Oudewater 9 3

Bodegrave — »7* *° ~

Snelrewaart en Linfchoten — 97 *9 7» —

Hekendorp - 35 ai *4 —

Onder Rotterdam. I

Kraltngen — 10 9 ! Z

Bleiswyk 9 J1 *

Tranfportere — xi3i «3*1 834

Sluiten