Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u

(«)

N°> ïö. ti ener aak Lyjl der bejnietïë, gëficfr*

vene en gebeeterde Ründerbeeften * foo oud als jong , over JVeftvriesland 'en dëH Hoorder ghtartiefe j feeder t primo O tl ober ^ tot ultimo Jitly 1781 ingeflooten > ge formeert utt de refpeUive Lyflen aan hiïn Ed. Mög. gefonden.

—! ■ 1 1 — — —f

S T E D É N Ziek ge- Van de Van de Dié

en wordene ] fiekte Gekte hos fiek

DISTRICTEN* Beeftem geftorvengebeetett 2yn.

Onder Alkmaar.

Üitgeeft — —* • ii 4 7 -—

Heilo en Oesdom — — yi 18 —*

Wimmenum —«• ■— 9 1 8 —

Bergen 38 15 13 —

Schagen -—- - 6 4 x —.

Graft — —* — 11 7 4 —

Ryp —~— r$ 7 18 ~

Zype en Hazepolder —— 32. 13 19

Onder Edam.

Middelie — 4 % ± &«

Onder Mom ï eken dam.

Ransdorp" —— —«—- 61 41 19 _t Onder Turmerende.

De Stad Purmerende - 15- f 8 _

Purmerland en Ilpendam — 66 39 25- ^

Beemfter ~ — — 38 19 18 1

\Vyde Wormer — 4? n ^ ^

Totaal —- 412 205- 104 j

Ostt

Sluiten